Kuvings Sokovnik

Sito za gusti sok / pasiranje

Sito za gusti sok / pasiranje

Sito za gusti sok / pasiranje
  • ULTEM sito za sok s većim rupicama za izradu gustih sokova s više vlakana
  • Idealno za pasiranje npr. rajčice